รับมอบทุนการศึกษาพันเอกพิเศษกอบโชค หัสดี

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเคยดำรงตำแหน่งนายอำเภอครบุรี ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาของพันเอกพิเศษกอบโชค หัสดี ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 และเพื่อนแก่นักเรียนโรงเรียนครบุรีที่เรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท ได้แก่ นายวุฒิชาติ จ่าบุญ นักเรียนชั้น ม.4/1 นางสาวอติกานต์ ย่อยกระโทก นักเรียนชั้น ม.5/2 และนางสาวพจนีย์ วโรพัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/1
และในโอกาสนี้ นายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนของคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนครบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this