ฝ่ายบริหาร

นายสกฤต   เศรษฐชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
นางสาวพิสมัย   ทบพักตร์
รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นายจักรพันธ์  ลัภขุนทด
รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
 นายประยงค์   ขอวางกลาง
รองฯ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
สิบเอกไกรศรี  ชิดนอก
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหินดาดวิทยา
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this