ฝ่ายบริหาร

นายสกฤต   เศรษฐชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
supapan_resize prayong_resize
นายจักรพันธ์  ลัภขุนทด
รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นางสุภาพรรณ   น้อยเมล์
รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
 นายประยงค์   ขอวางกลาง
รองฯ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this