ฝ่ายบริหาร

นายสกฤต   เศรษฐชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
นายจักรพันธ์  ลัภขุนทด
รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
นางสุภาพรรณ   น้อยเมล์
รองฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
 นายประยงค์   ขอวางกลาง
รองฯ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this