ข่าวกิจกรรมปี 2561

เด็กหญิงจิราพัชร  อ่วมกระโทก ม. 2/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ “เสนาะกรรณวัณณนา เสภาธรรมมาภิรักษ์” น้อมใจภักดิ์ เจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์ ชิงโล่พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นครปฐม เมื่อวันที่ 12-13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา (ครูผู้ฝึกสอน : ครูราตรี  พิชัยพงค์)
นักเรียนโรงเรียนครบุรีผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ (AFS) โครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562-2563) จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกมลชนก  ยิ้มดี ม.5/1 ประเทศสาธารณรัชประชาชนจีน และนายทศพล  ศรีสุข ม.4/4 ประเทศสาธารณรัฐเปรู
ครูราตรี  พิชัยพงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ณ เทศบาลเมืองนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เป็นตัวแทนของภาคฯ เข้าประกวดในระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป
ชมวีดิทัศน์การแสดงละคร เรื่อง “อิเหนา” ตอน “บุษบาเสี่ยงเทียน” โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชมวีดิทัศน์การเดินแบบผ้าไทยและผ้าครบุรีโดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า
เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมใจกันแต่งชุดไทยพื้นเมืองในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมืองอัน เป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า
เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก
นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน “ม่วง-เหลือง ครบุรี ไอที พี่ช่วยน้อง” เมื่อเสาร์วันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. โดยมียอดเงินจากการร่วมบริจาคในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,026,604 บาท (ไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คณะศิษย์เก่าบางรุ่นนำมามอบให้โรงเรียนด้วยตัวเองอีกจำนวนหนึ่ง) ภาพชุดที่ 1  ภาพชุดที่ 2  ภาพชุดที่ 3  ภาพชุดที่ 4
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. โรงเรียนครบุรีมีผลการทดสอบทั้ง 4 วิชา รวม 136.01 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 2 ของโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม ชั้น ม.5/3 และ นางสาวชุติกาญจน์  ผิวแดง ชั้น ม.6/3  นักเรียนจากโรงเรียนครบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์อ่อน นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปร่วมสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยโครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (ครูผู้ฝึกสอน: นางชมพูนุท สุขรมย์)
เมื่อวันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการประเมินโรงเรียนครบุรีเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยมีรายการประเมินทั้ง 5 ด้าน  ผลการประเมิน โรงเรียนครบุรีได้รับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 4.00
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการ ‘ชาวครบุรี รวมใจ ออกกำลังกาย ร่วมก้าวไปกับ…ตูน” จำนวน 13,770 บาท
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this