ลูกจ้างประจำ

ที่ ชื่อ-นามสกุล แหล่งงบประมาณ วันที่เริ่มทำงาน
1 นาย ธวัชชัย ลาภกระโทก เงินอุดหนุน 1-ก.ย.-30
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this