ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศลำดับที่ 1 – 30 มารายงานตัวในวันพุธที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารวิชาการ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

โรงเรียนครบุรีได้รับรางวัลการแข่งขันสตรีทบาสเกตบอล 3×3 Terminal 21 Korat Mini School 2018 ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 28-30 เดือนธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 26-28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนครบุรี ได้จัดการประกวดวงดนตรีสากล (วงสตริง) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากธนาคารออมสิน สาขาอำเภอครบุรี
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี มอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้น แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมนี้ โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อมอบความสุขแก่นักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย
โรงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this