ประกาศโรงเรียนครบุรี เรื่อง การปิดเรียนของนักเรียนโรงเรียนครบุรี ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 อันเนื่องมาจากผู้ปกครองและญาติของนักเรียนบางส่วนได้เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงมายังภูมิลำเนาของตนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2021 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมทั้งสาระและบันเทิงที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมอย่างหลากหลาย

เมื่อวันที่ 21-23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมติวสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ “ธรรมศึกษาพัฒนาความคิด ชีวิตมีคุณธรรม นำชาติสามัคคี”

เมื่อวันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนครบุรีได้จัดโครงการคัดกรองเยาวชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในอำเภอครบุรีบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ผลการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติดในปัสสาวะ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดมีสารเสพติดอยู่ในร่ายกายแต่อย่างใด

ครบุรีเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย “โต้คารมมัธยมโคราช ปี 2” …… เมื่อวันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลาน Wonderground ชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ทีมนักเรียน “ค.บ. มอสูง” จากโรงเรียนครบุรีได้ผ่านเข้ารอบ 3 การแข่งขันโต้วาทีรายการ “โต้คารมมัธยมโคราช ปี 2” เป็นผลสำเร็จโดยสามารถเอาชนะคู่แข่งจากโรงเรียนสูงเนินมาได้ และจะพบกับทีมนักโต้ฝีปากกล้าจากโรงเรียนมารีย์วิทยาในรอบ 4 ทีมสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this