เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนครบุรีได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการยกระดับและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-Net ของนักเรียน ด้วย PLEASE Model การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีบนสมาร์ทโฟนในการจัดการเรียนการสอนด้วย Kahoot, Quizziz, Google Form, Socrative และ ZipGrade และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1 และ 3/1 จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 7 คน เป็นวิทยากร

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 แก่เด็กหญิงจิราพัชร อ่วมกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ครูราตรี พิชัยพงศ์ ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป และช่วงสายได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this