เพื่อสนองนโยบาย “โคราชสังคมไร้เงินสด” (Korat Cashless Society) ของจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งานสหกรณ์โรงเรียนครบุรีจึงเพิ่มความสะดวกให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในการชำระค่าสินค้าต่าง ๆ โดยสามารถสแกนจ่ายเงินบน QR CODE นี้ได้เลย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย

ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ราย

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2525 โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน

เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา

เมื่อวันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมาได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาของพันเอกพิเศษกอบโชค หัสดี ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพภาคที่ 2 และเพื่อนแก่นักเรียนโรงเรียนครบุรีที่เรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 3 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

ลูกจ้างประจำของโรงเรียนครบุรีได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงรถรับ-ส่งนักเรียน ทุกวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์หลังเลิกเรียนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19

ภาพหมู่คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม. 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนครบุรีที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้าประจำโรงอาหาร และนักเรียนเมื่อวันที่ 17-18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

ช่วงเช้าของวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่ม B ผลการตรวจ ไม่พบนักเรียนติดเชื้อแต่อย่างใด

วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการฝึกฝนจากโรงพยาบาลครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) ของคณะครู-บุคลากร นักเรียนชั้น ม. 4 แม่ค้าในโรงเรียนทุกคน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลครบุรีเป็นพี่เลี้ยง

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this