รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา คลิกที่นี่

นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันหมากรุกไทยในรายการ “Robinson LifeStlye_Buriram Chess & Makruk Championship 2024” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โรงเรียนครบุรีจัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารราชพฤกษ์ร่มเย็น

เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้สนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสภานักเรียนได้เข้ารับการอบรมการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นวิทยากร

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้จัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนม พ.ศ. 2567 โดยมีทีมงานจาก KR บ้าน Entertain ซึ่งนำโดยนายพนม รอดสันเทียะ เป็นวิทยากร

นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันหมากรุกไทย KORAT Rapid Central Chess On Tour 2024

เมื่อวันที่ 16-17 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท นิวเวฟ เฮลท์ แคร์ โมเดิล จำกัด ตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 จัดการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this