นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน

โรงเรียนครบุรีส่งขบวนแห่กระทงร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแชะในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมทำกระทงเพื่อบริจาคให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 5 วัด เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนครบุรี ณ สนามหน้าอาคาร 1 โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีมุทิตาจิตอย่างสมเกียรติแด่ครูและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2566

รงเรียนครบุรีได้ให้การสนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีได้แต่งกายเพื่อร่วมขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป ขบวนเทวดานางฟ้า เปรตและอสุรกายในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสมุทรการ (แชะ)

เมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้นำข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรีถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this