ครบุรีเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย “โต้คารมมัธยมโคราช ปี 2” …… เมื่อวันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณลาน Wonderground ชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ทีมนักเรียน “ค.บ. มอสูง” จากโรงเรียนครบุรีได้ผ่านเข้ารอบ 3 การแข่งขันโต้วาทีรายการ “โต้คารมมัธยมโคราช ปี 2” เป็นผลสำเร็จโดยสามารถเอาชนะคู่แข่งจากโรงเรียนสูงเนินมาได้ และจะพบกับทีมนักโต้ฝีปากกล้าจากโรงเรียนมารีย์วิทยาในรอบ 4 ทีมสุดท้ายในวันเสาร์ที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
“หล่อและสวยทุกศุกร์ ด้วยผ้าไทยพื้นเมือง” ….. เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง ตลอดจนเป็นการร่วมเชิดชูและช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา “ศุกร์สดใส สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ที่ได้รณรงค์ให้ทุกคนสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีมุทิตาจิตอย่างสมเกียรติแด่คุณครูทวีพร กัลปภิญโญกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2563 นี้

เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this