สมุดโรงเรียนครบุรีโฉมใหม่ ออกแบบโดยนายวุฒิชาติ จ่าบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ยินดีกับความสำเร็จของคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19- 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา จำนวน 2 คน

การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566

วงดนตรีลูกทุ่งราชพฤกษ์ โรงเรียนครบุรี ร่วมแสดงดนตรีซิมโฟนีผสมเครื่องสายในงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อคืนวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายอาคม  หาญสงคราม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อนิเทศคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 3 ดี 4 ประกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะนักเรียนของโรงเรียนครบุรีร่วมแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราในนามวง “ย่าโมซิมโฟนิกแบนด์ บาย อบจ.นครราชสีมา” หลังพิธีเปิดงาน “KORAT PAO Education & Innovation Fair 2023” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา

สมุดโรงเรียนครบุรีโฉมใหม่ ออกแบบโดยนายวุฒิชาติ จ่าบุญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เมื่อวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมพัฒนาองค์กร

นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เป็นประจำทุก 3 เดือน

รวมภาพมุมสูงโรงเรียนครบุรียามหน้าแล้ง 2566

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this