เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ออกประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรี ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายวิสูตร เจริญสันธิ์ รองนายกฯ อบจ. นครราชสีมา ออกประเมินมาตรการป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 นายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิชาการศึกษา ได้ออกติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนาโควิด-19 ในโรงเรียนครบุรีเพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนครบุรีพร้อมเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคมนี้ ด้วยหลากหลายวิธีการในการป้องกันไวรัสโคโรนาโควิด-19 เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองมั่นใจในการใช้ชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (1)

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (2)

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this