สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 แก่เด็กหญิงจิราพัชร อ่วมกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ครูราตรี พิชัยพงศ์ ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป และช่วงสายได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
งามอย่างไทย….. เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์ให้นักเรียนแต่งชุดไทยพื้นเมืองเนื่องในกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this