aab2

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายวิษณุพงษ์  เผ่าเต็ม ชั้น ม.5/3 และ นางสาวชุติกาญจน์  ผิวแดง ชั้น ม.6/3  นักเรียนจากโรงเรียนครบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงฐิตาพร อินทร์อ่อน นักเรียนชั้น ม.2/1 ได้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปร่วมสอบแข่งขันวิชาภาษาไทยโครงการ “คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (ครูผู้ฝึกสอน: นางชมพูนุท สุขรมย์)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบโครงการ ‘ชาวครบุรี รวมใจ ออกกำลังกาย ร่วมก้าวไปกับ…ตูน” จำนวน 13,770 บาท
17820254_717001201810722_81924535_o

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this