aab2

เมื่อวันที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นายสกฤต  เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Halloween’s Day เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ประยุกต์นำความรู้และทักษะทางด้านภาษามาใช้ในสถานการณ์จำลอง
เมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายสกฤต เศรษฐชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนครบุรี ถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ขอแสดงความยินดีกับ ครูราตรี  พิชัยพงค์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ งาน “มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น” ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงเรียนครบุรีได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ 170 คน ระหว่างวันที่ 23 – 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี และศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

***เพื่อให้เว็บไซต์นี้แสดงผลที่รวดเร็วและถูกต้อง Browser ที่แนะนำให้ใช้ คือ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome***

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this