เพลงประจำโรงเรียน

เพลง มาร์ชโรงเรียนครบุรี
วงดนตรีสุนทราภรณ์ เนื้อร้อง / ทำนอง

ครบุรีนี้นามสถาบันเรา    ม่วง-เหลืองพริ้งเพรา นั้นสีธงเด่นไสว
ประพฤติเด่น วิชาดี สามัคคี รักรวมร่วมใจ    ทำความดีเพื่อส่วนรวมไว้ให้เด่นดัง
แลสล้างพระปรางค์แห่งครบุรี    เอกปูชนีย์ ล้ำเลอค่าสง่าขลัง
เคารพมั่น ในดวงใจ เสริมชีพให้มั่นคงจีรัง ครบุรี แกร่งด้วยพลัง เราร่วมใจ
โรงเรียนเรางามเด่นเป็นสง่า   เลิศวิชา เก่งกีฬา กว่าใคร
ถึงคราวสู้ เราสู้ ไม่เคยหวั่นไหว   จะแข่งที่ไหน แข่งเมื่อใด ได้ทันที
เราเชิญธง ม่วง-เหลือง เรืองอร่าม เด่นทุกยาม เกริกเกียรติงาม ศักดิ์ศรี
ของเราไม่ด้อย น้อยหน้า แจ่มจ้ารุจี ประวัติเรานี้ เป็นที่รู้กันมา
ผองเราน้ำใจยึดมั่น    เราร่วมใจกัน ผูกพัน รักมั่นทุกครา
จะขอตั้งมั่น อยู่ในศรัทธา   เชิดชูศักดา ครบุรีสถาบัน
น้อมใจรักและภักดี    เทิดเหนือชีวี ถือชาติและศาสน์สัมพันธ์
มหาราช จักรีราชันย์     ขอเอาชีพนั้น ปกป้องนิรันดร์ กาลเทอญ
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this