เพลงคลาสสิค Eine kleine Nachtmusik

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this

คณะนักดนตรีซิมโฟนี ออร์เคสตร้า จากเกาหลีใต้ ร่วมกันบรรเลงเพลง ณ โรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

1. เพลงชาติไทย
2. เพลง Radetzky March
3. เพลงคลาสสิค Eine kleine Nachtmusikร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this