กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ


นางพยุงศรี   ใจใหญ่
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นายพิทักษ์  เพียงกระโทก
วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
นางสุกัญญา  จันทบาล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายชัยชนะ อินชู
ครูอัตราจ้าง
นางภัทรา  บูชา
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางดาราพันธ์ ภูศรี
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this