กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรดา   เทิ่งไธสง
ครูอัตราจ้าง
นายจตุพร เผ่าทรงพล
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวรดาณัฐ   พัชอัย
ครูอัตราจ้าง

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this