ฝ่ายบริหาร

นายสกฤต   เศรษฐชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี
(ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
นางสาวพิสมัย   ทบพักตร์
รองฯ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
(รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)
— ว่าง —  นายประยงค์   ขอวางกลาง
รองฯ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
(รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ)
— ว่าง —

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this