ปีการศึกษา 2555

ระดับประเทศ

IMG_7509_resizeเด็กหญิงปิยาพรรณ พนาลิกุล ชั้น ม. 3/1
– รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555”
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
– รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555” ณ จังหวัดชัยภูมิ
นางบุญธรรม รุ่งเรือง ผู้ฝึกซ้อม

IMG_4907_resize IMG_5422_resize
นายวายุ มุ่งดี ม. 5/7 และนายเกียรติศักดิ์ บุญทอง ม. 4/6
ได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 30 “นครพิษณุโลกเกมส์” ณ จังหวัดพิษณุโลก
นายพิทักษ์ เพียงกระโทก ผู้ฝึกซ้อม

a_math_resizeรางวัลชนะเลิศ แบรนด์เกมกีฬาเพิ่มปัญญานานาชาติ
ประเภทคะแนนรวมโรงเรียนหน้าใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
นางลาวัลย์ จำปาเทศ ผู้ฝึกซ้อม

ระดับภาค

IMG_5926_resizeเด็กชายกฤษณรักษ์ สุวรรณศรี ม. 3/1
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน A Math
ในรายการเกมการศึกษา “แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธเทริน์ชาลเล้นจ์ ครั้งที่ 4” พ.ศ.2555
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น
IMG_7500_resizeนายฉัตรชัย แดงดี ม. 5/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน A Math ระดับช่วงชั้นที่ 4
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ
IMG_7496_resizeนางสาวจิดาภา   ทองสิทธิ์ ม. 6/1 นางสาวสุภาวดี พันธุ์อภิชาตกุล ม. 6/2
นางสาวณัฐณิชา   โตธนวรศิษฐ์ ม. 6/1

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ
IMG_7497_resizeนางสาวสุวนันท์ หมอดี ม. 6/1
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ระดับช่วงชั้นที่ 4
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ประจำปี 2555 ณ จังหวัดชัยภูมิ

IMG_1736_resizeกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เด็กหญิงปิยาพรรณ พนาลิกุล ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปี การศึกษา 2555” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รางวัลระดับเหรียญทองการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ” ณ จังหวัดชัยภูมิ ชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “พระแม่ของแผ่นดิน” ระดับช่วงชั้นที่ 3 จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ชนะเลิศการประกวดพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต และชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปรีฎีญาภรณ์ ศิริเมฆา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ “พระแม่ของแผ่นดิน” ระดับช่วงชั้นที่ 4 จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายฉัตรชัย แดงดี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพูดภาษาโคราช ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวจิดาภา ทองสิทธิ์ นางสาวณัฐณิชา โตชนวรศิษฐ์ และนางสาวอริศรา เสยกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต รางวัลชมเชยอันดับ 1 การแข่งขันคัดลายมือ ระดับช่วงชั้นที่ 3  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงหัทยา พัชรพิศุทธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการเขียนเรียงความและคัดลายมือภาษาไทย ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กหญิงปริษา อรุณสินประเสริฐ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวอริศรา เสยกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นายวีรชิต อรินเป็ง ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดการเขียนเรียงความ เยาวชนอายุ 16-25 ปี จากมูลนิธิลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13
เด็กหญิงลลิตา มุขกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดภาษาโคราช ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “45 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา, สอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 52 (พ.ศ. 2556-2557)
IMG_7705_resizeเด็กชายนันทิพัฒน์   พักกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “45 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นางสาวมณีนุช ห่วงกระโทก สอบได้คะแนนสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมาในการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2555 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัดและสอบผ่านข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 52 (พ.ศ. 2556-2557)
เด็กหญิงธิดารัตน์   ชาวนาได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน “โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2555
เด็กชายชาครินทร์   ปราชญ์ศรีภูมิ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง “โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2555
นายเกรียงไกร   ชาววัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวกนกกร มาลีวิลาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เด็กหญิงณัฐินีภรณ์   สมสมัย เด็กหญิงธนพัฒน์   สีหนาด และเด็กหญิงเบญจวรรณ   ศลีละพรม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดชัยภูมิ รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
IMG_7014_resizeนางสาวสุภาวดี พันธุ์อภิชาตกุล นางสาวณัฐณิชา   โตธนวรศิษฐ์ และนางสาวจิดาภา   ทองสิทธิ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ และชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กชายณัฐฐาพันธ์ กลางพิมาย เด็กหญิงจิรภิญญา ธงศรี และเด็กหญิงพรทิพย์ มลสุวรรณ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวยลรดี   สองห้องนอก นางสาวจารุวรรณ ทองสาย และนายพิทวัส เลียบกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กหญิงปิยาพรรณ พนาลิกุล  ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทองจากการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวปรีฎีญาธรณ์   ศิริเมฆา ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญเงินจากการแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์   ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กชายสมภพ โสรัจจ์ เด็กชายอานนท์ ห่ามกระโทก และ เด็กหญิงมิชา ใจเกิน ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทองในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวอริศรา   เสยกระโทก ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญทองการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายสุริยะ โสช้าง นางสาวอรปรียา บางปา และนางสาวพิมพ์ชนก เชื้อดวงผุย ได้รับรางวัลคุณภาพเหรียญเงินจากการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เด็กหญิงณัฐินีภรณ์ สมสมัย เด็กหญิงศิริพร ลาดภา และเด็กหญิงธิดารัตน์ ชาวนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นางสาวสุกัญญา แสงภารา นางสาวจิดาภา ทองสิทธิ์ และนางสาวนันทิดา แหยงกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ระดับช่วงชั้นที่ 4  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายพิทวัส   เลียบกระโทก นางสาวแพรพลอย จังพล และนางสาวกาญจนา ติดกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ระดับช่วงชั้นที่ 4   โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายภาสกร คำทอง นางสาวสุนิษา ด้วงมะดัน และนายเวทย์ศาสตร์   เพชรสำนัก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาระดับช่วงชั้นที่ 4  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

IMG_5933_resize* รางวัลชนะเลิศ แบรนด์เกมกีฬาเพิ่มปัญญานานาชาติ ประเภทคะแนนรวมโรงเรียนหน้าใหม่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
เด็กชายกฤษณรักษ์ สุวรรณศรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน A Math ในรายการเกมการศึกษา “แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร์ธเทริน์ชาลเล้นจ์ ครั้งที่ 4” พ.ศ.2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดขอนแก่น และชนะเลิศการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นายฉัตรชัย แดงดี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน A Math ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ และชนะเลิศการแข่งขัน A Math ระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เดิม)
นางสาวสุวนันท์ หมอดี ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันซูโดกุ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดชัยภูมิ และชนะเลิศการแข่งขัน A Math ระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กชายเอกนรินทร์ ใจซื่อ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นางสาวกาญจนา ติดกระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กชายจิรายุส   สุขรมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A Math ระดับช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กหญิงสัณห์สินี แก้วกริชกรได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ ระดับช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3 (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
นายสุเทพ จันทวี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน A Math ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “45 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เด็กชายรังสฤษฏ์ ชูขวัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กหญิง จุฑามาศ ด้วงทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง “โครงการคัดเลือกคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น” ระดับช่วงชั้นที่ 4
* รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแต่งเพลงคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
* รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงละครคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
* รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการแสดงละครคุณธรรม ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
IMG_0283_resizeระดับประเทศที่จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมชาย
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมชาย
ระดับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กีฬาเซปักตะกร้อรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิง กีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน18 ปี ประเภทหญิงคู่ กีฬาเปตองรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมชาย การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งระยะ 80 และระยะ 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน12 ปี ประเภทหญิง และการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งระยะ 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน14 ปี ประเภทหญิง
ระดับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวน 30 รายการ ได้แก่ กีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาเซปักตะกร้อชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬาเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาเซปักตะกร้อหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาเปตองชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาเปตองหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬาเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี กีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กีฬาฟุตซอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑาชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
เด็กหญิงเสาวรส แซ่เตี๋ยวและนายอภิสิทธิ์   มีผูก ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เด็กชายอนาวิน เอ๋กระโทก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กชายกำพล   นาคประเสริฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเดี่ยวแคน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
เด็กชายพัชรพล   พรหมบุตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเดี่ยวพิณ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
* ชนะเลิศอันดับการประกวดระบำมาตรฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
* ชนะเลิศอันดับการประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
* รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา (เดิม) ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this