ปี 2558

Developpers_Icons_087เดือนมกราคม 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรับการอบรมมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและทัศนศึกษามหาวิหารหลวงพ่อโตพรหมรังสี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559
Developpers_Icons_087เดือนธันวาคม 2558
โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมมอบความสุขรับปีใหม่ 2559 แก่คณะนักเรียน เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ประมวลภาพสายธารแห่งศรัทธาหลั่งไหลสู่รั้วม่วง-เหลือง ในงาน “55 ปี ครบุรีรำลึก” โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรีทุกรุ่นได้ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการ ศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบุรีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 55 ปี เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (ชุดที่ 3)
ประมวลภาพสายธารแห่งศรัทธาหลั่งไหลสู่รั้วม่วง-เหลือง ในงาน “55 ปี ครบุรีรำลึก” โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรีทุกรุ่นได้ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบุรีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 55 ปี เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (ชุดที่ 2)
ประมวลภาพสายธารแห่งศรัทธาหลั่งไหลสู่รั้วม่วง-เหลือง ในงาน “55 ปี ครบุรีรำลึก” โดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียนครบุรีทุกรุ่นได้ร่วมใจทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนครบุรีได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 55 ปี เมื่อวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 (ชุดที่ 1)
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี เมื่อวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
นายคำรณ ภูมิโคกรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี นำคณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ในอำเภอครบุรี จำนวน 9 วัด และร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาของคณะนักเรียนเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
Developpers_Icons_087เดือนพฤศจิกายน 2558
โรงเรียน อบจ. โคราช เขตครบุรี จัดอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 13 รูป เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
การแสดงดนตรี ลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” ของโรงเรียนครบุรี และการประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประมวลภาพขบวนแห่กระทงของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลแชะ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมกันจัดทำกระทงเล็กเพื่อนำไปถวายยังวัดต่าง ๆ จำนวน 4 วัด เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2558
คณะนักเรียนโรงเรียนครบุรีให้การต้อนรับและร่วมเป็นกำลังใจแก่คณะที่ซ้อมปั่น จักรยานผ่านหน้าโรงเรียนครบุรี ตามโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น” เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD” ของจังหวัดนครราชสีมาที่ไปยังอำเภอเสิงสาง ซึ่งนำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมประชาชนชาวอำเภอเมือง อำเภอโชคชัยและอำเภอครบุรี กว่า 1,000 คน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายอันดีงามของชาติไทย และสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา
ร้อยตรีระนองรักษ์   สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อยกระดับข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรีให้การต้อนรับและจัดงานเลี้ยงรับ นายคำรณ   ภูมิโคกรักษ์ ที่ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ให้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
Developpers_Icons_087เดือนตุลาคม 2558
ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในอำเภอครบุรีถวายราชสดุดีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 หน้าที่ว่าการอำเภอครบุรี
Developpers_Icons_087เดือนกันยายน 2558
พิธีมุทิตาจิตผู้อำนวยการพิชัย  ใจเสือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี และครูประภาศรี  รัตนประยูร ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนครบุรี
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดอบรมภาษาจีนแก่นักเรียนตามโครงการการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการบริหารท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากอาจารย์ชาวจีนอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นขนมไทยและการทำ ปุ๋ยชีวภาพแก่นักเรียนสู่การเรียนรู้อย่างมืออาชีพตามโครงการการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารท้องถิ่น (SBMLD) เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
ฝ่ายบริหารวิชาการจัดการสอนเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 7- 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงขึ้น
นายศุภฤกษ์  หงษ์ภักดี  ที่ปรึกษานายก อบจ. นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การนำทักษะกระบวนการคิดสู่การพัฒนาผู้เรียน” แก่คณะครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจัดการอบรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนชั้น ม. 5 ในวันที่ 2-3 กันยายน พ.ศ. 2558
Developpers_Icons_087เดือนสิงหาคม 2558
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ จำนวน 1,400 ต้น เมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ บริเวณสวนป่าของโรงเรียนครบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 127 คน เมื่อวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Mediakids Academy จำนวน 7 คน เป็นวิทยากร
ผลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “วันเปิดโลกอาเซียน” ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนครบุรี วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ประมวลภาพ “วันเปิดโลกอาเซียน” ที่โรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ชุดที่ 2
นักเรียนกว่า 2,600 คนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในอำเภอครบุรีและอำเภอใกล้เคียงสนใจเข้าชมงาน
“วันเปิดโลกอาเซียน” ที่โรงเรียนครบุรี เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558
Developpers_Icons_087เดือนกรกฎาคม 2558
กลุ่มสาระการเรียนรุ้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558
Developpers_Icons_087เดือนมิถุนายน 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดอบรมคณะกรรมการสภานักเรียน ระหว่างวันที่ 12-14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนครบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
Developpers_Icons_087เดือนพฤษภาคม 2558
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรครบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ แก่นักเรียนตามโครงการครู 5 นาที วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
โรงเรียนครบุรีได้จัดหาครูชาวต่างชาติเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 คน 
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
กิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม. 4 ในวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
Developpers_Icons_087เดือนมีนาคม 2558
ประมวลภาพพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
Developpers_Icons_087เดือนกุมภาพันธ์ 2558
งานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
คณะนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2557 ร่วมบริจาคเก้าอี้ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำนวน 427 ตัว มูลค่า 106,750 บาท แก่โรงเรียนครบุรีในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา 
ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียนเมื่อวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวิพิธทัศนา ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนครบุรีร่วมขบวนแห่เทศน์มหาชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 กับเทศบาลตำบลแชะ เมื่อวันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
Developpers_Icons_087เดือนมกราคม 2558
โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม
ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 7-9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรับการอบรมมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก เมื่อวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนครบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 19 – 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรม
ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 14-16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
โรงเรียนครบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่่ 2 วันที่ 26 – 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558
นักเรียนครบุรีคว้ารางวัลการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการหลายรายการ ในงาน สะแกราชฯ นิทรรศ 2015 เปิดโลกวิชาการ งานอาชีพสู่อาเซียน  ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this