ปี 2565

🚀ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ภาพหมู่คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ราย

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2525 โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม. 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนครบุรีที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้าประจำโรงอาหาร และนักเรียนเมื่อวันที่ 17-18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this