ปี 2565

โรงเรียนครบุรีนำคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนครบุรี โดยนายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 25 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี ร่วมกันมอบของขวัญเกือบ 400 ชิ้นแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เมื่อวันที่ 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ลานอเนกประสงค์

โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

โรงเรียนครบุรีคว้า 3 รางวัลการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์รายการ “Korat Power Cheer & 3×3 2022” เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2023 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา ตลอดจนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถของตนในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีและสนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 12” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีจัดประชุมภาคีเครือข่ายกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี ตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนทุกห้องเรียนและตัวแทนนักเรียนทุกห้องเข้าร่วมประชุม

นักเรียนคว้ารางวัลการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ระหว่างวันที่ 16-18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละระดับชั้น จำนวน 20 คน

เมื่อวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ขณะร่วมฝึกวิชาทหาร ณ สนามฝึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี จำนวน 5 คน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้นำคณะผู้กำกับกองลูกเสือและกองลูกเสือโรงเรียนครบุรี ประกอบพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงสุด 3 อันดับแรกของสายชั้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี พร้อมด้วยตัวแทนครูและตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 92 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 103,100 บาท

เมื่อวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) โดยมี ผศ. ดร.สุวัฒน์ ผาบจันดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ที่หอประชุมโรงเรียนครบุรี พระครูพิศาลปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว เจ้าคณะอำเภอคง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 426 คน ระหว่างวันที่ 10-14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โรงเรียนครบุรีส่งขบวนแห่กระทงร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแชะในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นักเรียนร่วมบริจาคกระทงให้แก่วัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี จำนวน 3 วัด

โรงเรียนครบุรีได้สนับสนุนวงโยธวาทิตและการแสดงดนตรีลูกทุ่ง “วงราชพฤกษ์” แก่เทศบาลตำบลแชะ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดสมุทรการ (แชะ) เมื่อวันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีได้จัดงานต้อนรับนายมนูญ  ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรีคนใหม่โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นเมืองทุกวันศุกร์แรกของเดือนเพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในผ้าพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นของตนเองที่สะท้อนผ่านออกมาทางลวดลายของผืนผ้า

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET)

เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีมุทิตาจิตอย่างสมเกียรติแด่คณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ จำนวน 6 ท่าน

ไอเดียเจิดจรัส นักเรียนโรงเรียนครบุรีนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนครบุรี ได้อย่างสวยงาม กลมกลืนและน่าสนใจ

เมื่อวันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “สืบสานศิลป์ ถิ่นเพลงโคราช” แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 – 5/6 โดยมีครูเพลงโคราชผู้มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายบุญสม  สังข์สุข (บุญสม  กำปัง) ที่ปรึกษาสมาคมเพลงโคราช และอุปนายกสมาคมศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้ นางสาวลำไย พานิชย์ (ลำไย  หนองม่วง) รองนายกสมาคมเพลงโคราช เป็นวิทยากรให้ความรู้

เมื่อวันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย

วันศุกร์สดใสกับชุดผ้าไทยพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสุฐิดา วิริยะกุลนันท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมเด็กหญิงศุทธินี ใสสะรัง ชั้น ม.3/1 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์-น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ได้ทำประชาพิจารณ์โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 224 ตอนพะโค–หนองสนวน ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 85.8 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad แก่นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) จำนวน 103 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 4-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรเรียนครบุรี โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 6 คน เป็นวิทยากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 4-5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรเรียนครบุรี โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 6 คน เป็นวิทยากร

เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสมัคร  สถิตนิลรัตน์ ผู้ชำนาญการประจำตัวนายพร​ชัย​ อ​ำ​นวย​ทรัพย์​ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10 ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2565 โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ จำนวน 8 ประเภท

เมื่อวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 นักเรียนชั้น ม. 5 และชั้น ม. 6 ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตแก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย ที่ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่มารับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนครบุรีได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด

นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน (สุนทรภู่) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนครบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ภาพหมู่คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ภาพหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนครบุรี ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนครบุรีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 ราย

พิธีบวงสรวงและอัญเชิญรูปหล่อท่านท้าวสุรนารี องค์ประจำอำเภอครบุรี ขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นฐานอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2525 โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นประธาน

ยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม. 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนครบุรีที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมกันตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit) แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา แม่ค้าประจำโรงอาหาร และนักเรียนเมื่อวันที่ 17-18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2022 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this