โรงเรียนครบุรีแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this

โรงเรียนครบุรีแปรอักษรถวายความอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1,734 คน ได้ร่วมกันแปรอักษร “รักพ่อ” และ “ตัวเลข 9 ไทย” อย่างสวยงาม และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียง ในกิจกรรม “ชาวครบุรี ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ สนามโรงเรียนครบุรี เพื่อถวายความอาลัยและเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มายาวนานกว่า 70 ปี โดยมีนายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธาน

ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเนื่องจากฝนได้ตกปรอย ๆ

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this