กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

นางนราพรรณ  บุญบำเรอ
ครู อันดับ คศ. 2
นายสุวิทย์  บุญบำเรอ
ครู อันดับ คศ. 2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 นางสำเนียง  พริ้งเพราะ
ครู อันดับ คศ. 3
นายจตุพร เผ่าทรงพล
ครู อันดับ คศ. 2
 

บันทึก

บันทึก

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this