ข่าวกิจกรรมปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1, 2/1 และ 3/1 จำนวน 180 คน เมื่อวันที่ 8-9 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ไร่วนานุรักษ์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 7 คน เป็นวิทยากร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดการอ่านทำนองเสนาะและการขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 แก่เด็กหญิงจิราพัชร อ่วมกระโทก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ครูราตรี พิชัยพงศ์ ได้เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรีได้จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ จำนวน 2 หลัง โดยช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป และช่วงสายได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 นายพรชัย อำนวยทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
งามอย่างไทย….. เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ได้รณรงค์ให้นักเรียนแต่งชุดไทยพื้นเมืองเนื่องในกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this