สถิติบุคลากร

อันดับ จำนวน เพศ
ชาย หญิง
คศ. 4 12 2 10
คศ. 3 41 13 27
คศ. 2 14 5 9
คศ. 1 23 7 16
ครูผู้ช่วย 5 2 3
ครูอัตราจ้าง 5 4 1
ลูกจ้างประจำ 1 1
พนักงานจ้าง 13  9 4
ครูชาวต่างชาติ 1  1
ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this