กลุ่มงานทันตสาธารณสุข อำเภอครบุรี ได้ออกให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันและช่องปากแก่นักเรียน

กลุ่มงานทันตสาธา เมื่อวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข อำเภอครบุรี ได้ออกให้ความรู้และตรวจสุขภาพฟันและช่องปากแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการ “มัธยมคุณภาพด้านทันตสุขภาพ ประจำอำเภอครบุรี” ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this