กองสาธารณสุข อบจ.โคราช ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมขออนุญาตเปิดเรียนภาคเรียน 2 /2564

เมื่อวันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะทำงานจากกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอน on site ในภาคเรียน  2 /2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this