การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ปี 2534

กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ณ ใต้เขื่อนลำแชะ ตำบลโคกกระชาย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this