การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายวิจิตร  กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ รู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับสูงขึ้นต่อไป

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this