การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายชูวิทย์ อินทรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายใน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนครบุรี โดยมีนายออน กาจกระโทก อดีตสมาชิกวุฒิสภา นางนงลักษณ์ บุญวาสนา สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี เขต 1 นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนครบุรี เข้าร่วมในกิจกรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1ifU7L4POvtny8uglt71GL0YWja7Z9g8v?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this