กำหนดส่งเอกสารการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

📝วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ชั้น ม.1/1 – ม. 1/5 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ชั้น ม.1/6 – ม. 1/9 เวลา 13.00 – 16.00 น.
📝วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ชั้น ม.4/1 – ม.4/6 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ตามที่กำหนดในประกาศ
———————————–
📝วันที่ 1 มิถุนายน 2564
รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบที่ 2 (สำหรับคนที่ไม่ได้มอบตัวในรอบแรก และคนที่ยังไม่ได้สมัคร)
เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนครบุรี
**นักเรียนที่สมัครในรอบที่ 2 ให้ชำระค่าใช้จ่ายในวันสมัคร**
———————————–
🛑โรงเรียนครบุรี ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this