กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 6

งานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นักเรียนรุ่นน้องได้มอบดอกไม้แทนความรัก ความผูกพันและอาลัยแก่นักเรียนรุ่นพี่ ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย นายพิชัย ใจเสือ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้กล่าวให้ข้อคิดและแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ตัวแทนครูและนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ กล่าวความรู้สึก การดำเนินกิจกรรมโดยวิทยากรพิเศษ อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิศาล โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งได้เรียกน้ำตาแห่งการจากลาและความซาบซึ้งใจของนักเรียนออกมาเป็นจำนวนมาก และช่วงสุดท้ายคณะผู้บริหารและครูร่วมกันผูกข้อมือแทนใจและอำนวยอวยพรแก่นักเรียนให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและชีวิตส่วนตัว รวมทั้งรู้จักใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this