กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

โรงเรียนครบุรีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this