กิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน (สุนทรภู่)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน (สุนทรภู่) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเผยแพร่ผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู่) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงพระสุนทรโวหาร (ภู่) การแสดงเปิดตัวละครจากวรรณคดีเรื่อง “พระอภัยมณี” การแสดงนิทรรศการ “ผ้าพื้นเมืองครบุรี” การอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายผ้าพื้นเมือง การประกวดแต่งคำประพันธ์ การประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย และการประกวดร้องเพลงจากวรรณคดีไทย เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this