กิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน (สุนทรภู่) ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมย้อนรอยมหากวีสี่แผ่นดิน (สุนทรภู่) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนครบุรี เพื่อเผยแพร่ผลงานของพระสุนทรโวหาร (ภู่) พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ นิทรรศการ “ผ้าพื้นเมืองครบุรี” การอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายผ้าพื้นเมือง การประกวดแต่งคำประพันธ์ การวาดภาพระบายสีวรรณคดีไทย การประกวดออกแบบชุดผ้าทอพื้นเมือง และการตอบคำถามประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่ เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this