กิจกรรมวันคริสต์มาส 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นในที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึง วัฒนธรรมของชนชาติที่เป็นเจ้าของภาษา โดยกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆแก่นักเรียนอย่างหลากหลาย เช่น เกมส์ การร้องเพลง การแสดงละครภาษาอังกฤษ การประกวดระบายสีภาพ การประกวดวาดภาพ และการประกวดเขียนบัตรอวยพร เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this