กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้มีการตระหนักถึงความสำคัญของครู โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น การประกอบพิธีบูรพาจารย์ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นประเภทต่าง ๆ การฟังการบรรยายธรรมะโดยพระ มหาสมปอง ตาลปุตโต และการแจกรางวัลสำหรับครูผู้โชคดี เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this