กิจกรรมวันตรุษจีน

เมื่อวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมของจีนแก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน และการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เป็นต้น
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1JNoUsP7u5ntsJxeiqCv_av7R_ZGE3Nej?usp=sharing

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this