กิจกรรมวันตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันปีใหม่และเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมของจีน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การตอบปัญหาเกี่ยวกับวันตรุษจีนโดยครูชาวจีน และการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this