กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับ พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี และนายมนูญ ทับศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การให้ความรู้ด้านสุขภาพและยาเสพติดโดยคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลครบุรีและสถานีตำรวจภูธรครบุรี การประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด การแสดงนิทรรศการต่อต้านยาเสพติด และการแสดงของนักเรียนชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this