กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 นายไพโรจน์ ปานสาคร ปลัดอาวุโสอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ร่วมกับ พ.ต.อ. นพดล ช่วยบุญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรครบุรี และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสารเสพติด รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การให้ความรู้ด้านสุขภาพและยาเสพติดโดยคณะวิทยากรจากชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน เอี่ยมเฮง การประกวดวาดภาพต่อต้านยาเสพติด และการแสดงของนักเรียนชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน โรงเรียนครบุรี เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this