กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก สนุกกับการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ มีความกล้าแสดงออก รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเกมวิทยาศาสตร์ การประกวดจัดสวนถาด การประกวดหุ่นยนต์ และการประกวด Miss and Mr. Recycle เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this