กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมย้อนรอยอาหารไทยในวรรณคดี

เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมย้อนรอยอาหารไทยในวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงพระสุนทรโวหาร (ภู่) การแสดงเปิดตัวละครและจินตลีลาจากวรรณคดีเรื่อง “พระอภัยมณี” การแสดงนิทรรศการประวัติของพระสุนทรโวหาร (ภู่) การแสดงอาหารในวรรณคดีไทย และเกมต่าง ๆ เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this