กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและวรรณกรรมของสุนทรภู่ และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของกวีเอกของโลก ตลอดจนมีความสามารถในการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่ พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่ การแสดงเปิดตัวละครจากเรื่อง “พระอภัยมณี” การแสดงละคร เรื่อง “ขุนช้าง ขุนแผน” การประกวดจัดป้ายนิเทศ การประกวดการแต่งกายผ้าไทย การประกวดร้องเพลงในวรรณคดีไทย และผลงานการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เป็นต้น

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this