กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม. 3

โรงเรียนครบุรีนำลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18-20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ พี. เอส. แคมป์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
*** ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ https://drive.google.com/drive/folders/139VovbsMngBYIbfdOqWZrXWjOw8i9lcL?usp=share_link

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this