กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โดยมีคณะนักศึกษาชมรมสู้เพื่อฝัน ปันสู่ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากร

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this