กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 120 คน เมื่อวันที่ 10-11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนครบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ตรงจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง โดยมีครูชาวต่างชาติจากสถาบัน Language Service Ayutthaya จำนวน 6 คน เป็นวิทยากร ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1vZOFh5zZYCyg8r28rHTHRK3M-0G94-nc

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this