กีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียน อบจ.นครราชสีมา กลุ่มที่ 1

เมื่อวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 1 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนครบุรี โดยมีนักกีฬาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอครบุรี เสิงสาง ปักธงชัยและวังน้ำเขียว จำนวน 11 โรง เข้าร่วมการแข่งขัน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this