ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย จัดอบรม “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ที่โรงเรียนครบุรี

เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 นายไพโรจน์  โพธิ์ศรีขาม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้องตามกฏจราจร มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง อันจะเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตชุมชน และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนรู้วิธีป้องกันอุบัติเหตุและข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอีกด้วย
สำหรับโครงการนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซึ่งเป็นรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์ มีนักเรียนโรงเรียนครบุรีเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน โดยนางชัญญาณัฏฐ์ เภาเกาะ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัยและคณะ ก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this