ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูของโรงเรียนที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย
1. นายจักรพันธ์ ลัภขุนทด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนครบุรี ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านนายอำเภอจีน) อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
2. นางสาวสุชาดา คงมะเริง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองไผ่วิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this