ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this