คณะครูร่วมบริจาคสิ่งของแก่โรงพยาบาลครบุรี

เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะครูโรงเรียนครบุรีได้ร่วมบริจาคผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว และของใช้ประจำตัวต่าง ๆ แก่โรงพยาบาลครบุรีเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this