คณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีร่วมบริจาคโลหิตถวาย ร.9

เมื่อวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. – 11.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอครบุรี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรี โดยมียอดผู้ร่วมบริจาคโลหิตจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนครบุรีตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น 97 ราย แต่สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 55 ราย ได้โลหิตรวม 22,000 ซี.ซี. ซึ่งระหว่างที่กำลังมีการรับบริจาคโลหิตนั้น นายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ นายอำเภอครบุรี ได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่คณะผู้ทำงานและผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตอย่างเป็นใกล้ชิด

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this