คณะครูโรงเรียนปากช่อง 2 มาศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนปากช่อง 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET) โดยมีนายสุรพงษ์  ปานพิมพ์ หัวหน้าโครงการฯ เป็นผู้บรรยายสรุป

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this