คนเก่ง O-Net ม.3 และ ม.6 ปี 2563

โรงเรียนครบุรีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนสอบสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this