ครบุรีคว้า 3 รางวัลการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์รายการ “Korat Power Cheer & 3×3 2022”

โรงเรียนครบุรีคว้า 3 รางวัลการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์รายการ “Korat Power Cheer & 3×3 2022” เมื่อวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 นครราชสีมา ดังนี้
1. รางวัลสาวดาวเชียร์ : นางสาวจิรัฐฏิกาล แสงบุญเรืองกุล ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเชียร์ลีดเดอร์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกองเชียร์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
***ขอขอบคุณภาพ: สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this