ครูครบุรีพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยพื้นบ้าน

เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนครบุรีพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทยพื้นบ้านอย่างสวยงาม โดยเป็นผ้าฝ้ายทอมือฝีมือของกลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองจาน ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมเชิดชูและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งยังเป็นประชาสัมพันธ์ผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองจานอันเป็นเอกลักษณ์ถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นอีกด้วย

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this