ครูครบุรีพร้อมใจแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนครบุรี ร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายอันดีงามของชาติไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมิให้เลือนหายไป รวมทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่รณรงค์ให้ข้าราชการและประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยทุกวันศุกร์ และสนับสนุนโครงการ “หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น” ของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่รณรงค์เชิญชวนให้ข้าราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ไปทำงานทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ทั้งนี้ คณะครูของโรงเรียนได้พร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยทั้งที่เป็นผ้าไหม ผ้าซิ่นหรือผ้าฝ้ายประจำถิ่นต่าง ๆ พร้อมเครื่องประดับอย่างสวยงาม

ร่วมแบ่งปันให้เพื่อนShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on LinkedInDigg this